• PRIVATE ENFORCEMENT

  Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszeń reguł konkurencji możliwe jest w każdej branży i na wszystkich rynkach.

  Dowiedz się więcej »

 • Najnowsze PUBLIKACJE

  intrnetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny (iKAR) nr 5/2016 poświęcony został w całości szczegółowym zagadnieniom prywatnego wdrażania prawa konkurencji.

  Zapraszamy do lektury czasopisma dostępnego on-line.

  Dowiedz się więcej »

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Z informacji zawartych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt ustawy o  roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji ...
więcej

Ustawa o odszkodowaniach antymonopolowych weszła w życie w Finlandii

W dniu 26 grudnia 2016 r. weszła w życie fińska ustawa o odszkodowaniach antymonopolowych implementująca dyrektywę 2014/104/UE.  Finlandia zdecydowała się na wprowadzenie odrębnej ...
więcej

intrnetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny (iKAR) nr 5/2016

  Opublikowany jesienią 2016 r. numer 5 "internetowego Kwartalnika Antymonopolowo-Regulacyjnego" (iKAR) poświęcony jest w całości  zagadnieniom prywatnego wdrażania prawa ...
więcej