• PRIVATE ENFORCEMENT

  Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszeń reguł konkurencji możliwe jest w każdej branży i na wszystkich rynkach.

  Dowiedz się więcej »

 • Najnowsze PUBLIKACJE

  intrnetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny (iKAR) nr 5/2016 poświęcony został w całości szczegółowym zagadnieniom prywatnego wdrażania prawa konkurencji.

  Zapraszamy do lektury czasopisma dostępnego on-line.

  Dowiedz się więcej »

Projekt ustawy o roszczeniach w Sejmie!

W dniu 8 marca 2017 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. W toku prac parlamentarnych  ...
więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o roszczeniach

W ostatnim dniu lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Przygotowany w Ministerstwie ...
więcej

Stan wdrażania dyrektywy

Z informacji udostępnionych przez Komisję wynika, że niemal dwa miesiące po upływie terminu implementacji dyrektywy 2014/104/UE  wynika, że spośród 28 państw członkowskich UE dyrektywa ...
więcej