• PRIVATE ENFORCEMENT

  Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszeń reguł konkurencji możliwe jest w każdej branży i na wszystkich rynkach.

  Dowiedz się więcej »

 • Najnowsze PUBLIKACJE

  intrnetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny (iKAR) nr 5/2016 poświęcony został w całości szczegółowym zagadnieniom prywatnego wdrażania prawa konkurencji.

  Zapraszamy do lektury czasopisma dostępnego on-line.

  Dowiedz się więcej »

Sądy cywilne coraz częściej o stosowaniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Mimo, że nadal nie doczekaliśmy się w Polsce orzeczenia zasądzającego odszkodowanie w związku z naruszeniem zakazów praktyk ograniczających konkurencję, to zwiększa się liczba wyroków, w ...
więcej

Włochy: dyrektywa wdrożona

19 stycznia 2017 r. przyjęto we Włoszech akt prawny implementujący dyrektywę 2014/104/UE. Włoska ustawa wejdzie w życie 2 lutego 2017 r. Tekst akt (w języku włoskim) dostępny jest ...
więcej

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Z informacji zawartych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt ustawy o  roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji ...
więcej